Logo Diamant Juweelwinkel

PRIVACY BELEID

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kun je de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.

 

Privacy Statement

Juweelwinkel.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Juweelwinkel.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels en -wetgeving in acht.

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van Juweelwinkel.nl, zodat wij, u eventueel kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Wanneer u dit niet wenst, kunt u, uw zelf altijd uitschrijven middels de daarvoor bedoelde link in eventuele e-mail aanbiedingen. Je zult dan in het vervolg geen e-mailaanbiedingen meer van ons ontvangen. Verder gebruiken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in gegevens of klachten over privacy richt u aan Juweelwinkel.nl, Oldenzaalsestraat 201 7557 GK Hengelo. Als klant kun je met een gebruikersnaam/wachtwoord ook inloggen op de website juweelwinkel.nl om (persoons)gegevens te wijzigen.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor marketing- of service doeleinden. Je kunt de toestemming hiervoor te allen tijde in trekken door dit aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Op verzoek verlenen wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen vasthouden. Tevens bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kun je altijd contact met ons opnemen.

Wij verstrekken nooit persoongegevens aan derden, noch ontvangen wij persoongegevens van derden.

Voor iedere transactie of overeenkomst via onze site gelden de Algemene Voorwaarden van juweelwinkel.nl